TELEFLEX – WEBSITEPRIVACYBELEID 22/5/18

PRIVACYBELEID

Teleflex zet zich in voor de bescherming en eerbiediging van uw privacy. Dit Privacybeleid zet uiteen hoe wij, Teleflex Incorporated, 550 E. Swedesford Road Suite 400 Wayne, PA 19087-1603, VS, de persoonsgegevens (Gegevens) verzamelen, gebruiken, verwerken en openbaar maken, die we van u verzamelen of die u ons (i) verstrekt via onze websites (de Site(s)), (ii) als u ons informatie verstrekt in het kader van uw zakelijke relatie met Teleflex als klant of leverancier, of (iii) als uw gegevens aan ons worden verstrekt door uw werkgever die klant of leverancier is van Teleflex.

Uw recht om bezwaar te maken - U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer die verwerking wordt uitgevoerd met het oog op een rechtmatig belang onzerzijds. U kunt contact met ons opnemen als u dat wilt (zie hieronder: “Neem contact met ons op”).

Lees het onderstaande zorgvuldig door om te begrijpen hoe wij met uw Gegevens omgaan.

1. Kinderen jonger dan 13 jaar

Teleflex heeft niet de intentie persoonlijke informatie te verzamelen over kinderen jonger dan 13 jaar zonder de toestemming van de ouder of voogd van het kind. We verstrekken evenmin persoonlijke informatie aan derde partijen (met uitzondering van Teleflex-agenten) over onze online bezoekers die aangeven dat ze jonger zijn dan 13 jaar. Online bezoekers jonger dan 13 jaar mogen geen persoonlijke informatie aan ons overleggen zonder de uitdrukkelijke toestemming van hun ouder of wettelijke voogd. Indien uw kind persoonlijke informatie heeft overgelegd en u dergelijke informatie uit ons systeem wilt laten verwijderen, gaat u naar “Neem contact met ons op” hieronder om een dergelijk verzoek in te dienen; we zullen dan redelijke inspanningen leveren om aan uw verzoek te voldoen.

2. Informatie die we van u kunnen verzamelen

Dit Privacybeleid is op u van toepassing, ongeacht of u een huidige (of voormalige) bezoeker van onze Site, een klant, een leverancier of een werknemer van een klant of leverancier bent. Dit beleid is tevens van toepassing op derden over wie u ons in verband met onze relatie met u informatie verstrekt. Zorg ervoor dat u een exemplaar van dit Privacybeleid verstrekt aan alle derden van wie u de Gegevens aan ons verstrekt.

Onder “Persoonsgegevens” wordt verstaan alle gegevens met betrekking tot een levende persoon die rechtstreeks op grond van die gegevens of indirect in combinatie met andere informatie kan worden geïdentificeerd.

Wij verzamelen en verwerken de volgende Gegevens over u:

 • uw naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer en/of enige andere informatie die u ons verstrekt door de formulieren op onze Site in te vullen;
 • uw IP-adres;
 • uw domeinnaam;
 • uw browsertype;
 • uw verwijzende URL;
 • de pagina‘s die u heeft bekeken;
 • tijdstip en datum van uw bezoek, het aantal keren dat u naar onze Site terugkeert en andere klikstroomgegevens;
 • we kunnen ook om informatie vragen als u een probleem met onze Site meldt;
 • uw naam, contactgegevens, taakomschrijving en enige andere informatie die vermeld staat in een contract tussen Teleflex en u, of uw werkgever;
 • Gegevens die u of uw werkgever aan ons verstrekt als u of uw werkgever producten en/of diensten levert of aanschaft.

Tenzij u zich aanmeldt voor een dienst, bent u niet verplicht ons uw Gegevens te verstrekken, maar het niet-verstrekken van uw contactgegevens kan ertoe leiden dat wij niet in staat zijn om te reageren op vragen of verzoeken die u ons via onze website doet toekomen. Als wij vragen om informatie die contractueel vereist of nodig is voor de nakoming van onze wettelijke verplichtingen, zullen wij u dat mededelen.

Als u instemt met het gebruik van uw Gegevens voor marketingdoeleinden, vink dan het betreffende hokje aan op het formulier waarmee we uw Gegevens verzamelen. U heeft het recht uw toestemming op elk moment in te trekken. U kunt contact met ons opnemen als u dat wilt (zie hieronder: “Neem contact met ons op”).

3. Doel van en wettelijke grondslag voor de verwerking van uw Gegevens

Wij zullen uw Gegevens voor de volgende doeleinden bewaren, verwerken en mogelijk openbaar maken:

Doel van verwerking Wettelijke grondslag voor verwerking
 • het verbeteren van de inhoud, functionaliteit en werking van onze Sites en van de goederen en diensten die we aanbieden;
 • het aanbieden van de Sites op de voor u en uw computer meest effectieve manier;
 • het verzamelen van statistische gegevens over het gebruik van onze Sites;
 • het bieden van de mogelijkheid om desgewenst interactieve functionaliteiten op onze Sites te gebruiken.
Dit gebruik van uw gegevens is nodig voor het rechtmatig zakelijk belang dat we hebben bij het controleren van het gebruik van onze Sites en om de kwaliteit ervan te verbeteren. Wij hebben een afwegingstoets toegepast om er zeker van te zijn dat uw belangen niet te niet worden gedaan door dit gerechtvaardigde belang. Voor meer informatie over deze door Teleflex toegepaste afwegingstoets kunt u contact opnemen met PrivacyOfficial@teleflex.com. U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Gegevens wanneer die verwerking wordt uitgevoerd met het oog op een rechtmatig belang onzerzijds.
 • het aan u sturen van informatie over onze nieuwste producten, aanbiedingen en evenementen;
 • het bekendmaken van educatieve evenementen en leermaterialen.
Dit gebruik van uw gegevens is noodzakelijk voor het rechtmatige zakelijke belang dat we hebben bij het promoten van onze zakelijke diensten en producten. Wij hebben een afwegingstoets toegepast om er zeker van te zijn dat uw belangen niet te niet worden gedaan door dit gerechtvaardigde belang. Voor meer informatie over deze door Teleflex toegepaste afwegingstoets kunt u contact opnemen met PrivacyOfficial@teleflex.com. U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Gegevens wanneer die verwerking wordt uitgevoerd met het oog op een rechtmatig belang onzerzijds.
 • • voldoen aan de vereisten van regelgevende instanties zoals de Food and Drug Administration (FDA), de European Medicines Agency (EMA) en Verenigingen voor Medische Technologie, indien nodig.
De gegevensverwerking is nodig om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan Teleflex onderworpen is.
 • de administratie van producten en vorderingen;
 • het aan u verstrekken van informatie in verband met onze zakelijke relatie;
 • u op de hoogte stellen van wijzigingen in onze zakelijke overeenkomst;
 • de uitvoering van de zakelijke overeenkomst tussen ons en uw werkgever;
 • het voltooien van en meewerken aan audits.
Dit gebruik van uw gegevens is nodig voor ons gerechtvaardigde zakelijke belang met betrekking tot onze bedrijfsvoering, voor onder meer juridische, personeels-, administratieve en managementdoeleinden, en voor de preventie en opsporing van misdrijven. Wij hebben een afwegingstoets toegepast om er zeker van te zijn dat uw belangen niet te niet worden gedaan door dit gerechtvaardigde belang. Voor meer informatie over deze door Teleflex toegepaste afwegingstoets kunt u contact opnemen met PrivacyOfficial@teleflex.com. U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Gegevens wanneer die verwerking wordt uitgevoerd met het oog op een rechtmatig belang onzerzijds.
 • het gebruik van cookies op onze website.
Uw instemming, die op elk moment kan worden ingetrokken.

We kunnen u van tijd tot tijd vragen om uw toestemming voor het gebruik van uw Gegevens voor een specifiek doeleinde. Eenmaal gegeven toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

4. Cookies

Tijdens het raadplegen van de Sites verzamelen onze servers, op voorwaarde van uw toestemming indien dit is vereist bij toepasbare wet, bepaalde informatie, zoals uw IP-adres, domeinnaam, browsertype, bekeken pagina's en het tijdstip waarop u onze Sites heeft bezocht, het aantal keren dat u bent teruggekeerd naar onze Sites en andere klikstroomgegevens. Deze informatie wordt mogelijk als geheel door ons samengevoegd en/of geanalyseerd om de gewoonten van onze gebruikers te meten. Dit helpt ons om het gebruik van onze Sites te meten, de inhoud, functionaliteit en werking van onze Sites te verbeteren en onze gebruikers beter te begrijpen en van dienst te zijn. Teleflex zal deze informatie niet verkopen, uitwisselen of publiceren, maar deze informatie kan wel gedeeld worden met werknemers en leveranciers die meewerken aan de implementatie en het onderhoud van onze Sites.

Cookies zijn kleine gegevensbestanden die de browser van uw computer maakt en opslaat op de vaste schijf van uw computer wanneer u een bepaalde website bezoekt. We kunnen gebruik maken van cookies om inhoud aan te bieden die specifiek bij uw interesses aansluit of om op enige andere manier uw ervaring specifiek aan te passen aan onze Sites. U kunt uw browser zodanig instellen dat u een melding krijgt wanneer u een cookie ontvangt en kunt beslissen of u deze al dan niet accepteert. Wanneer cookies geblokkeerd worden, zijn bepaalde taken of functies van onze Sites mogelijk niet operatief.

Sessiecookies worden gebruikt om tijdelijke data op te slaan in het geheugen, dat alleen bestaat gedurende de sessie van de gebruiker. Alle informatie ervan wordt telkens wanneer de sessie wordt voltooid, volledig verwijderd. Ze worden doorgaans gebruikt om informatie door te geven van de ene Site naar een andere. Teleflex maakt gebruik van sessiecookies om een interne sessie-identificatiecode te handhaven, zoals vereist door de onderliggende internettechnologie, en om statistieken over het websitegebruik te leveren.

We gebruiken de volgende soorten cookies:

Soort (welke toepassing gebruikt de cookie)
Noodzakelijke cookies Deze zijn essentieel om u in staat te stellen om op de Site te navigeren en zijn functies te gebruiken, zoals het bezoeken van veilige gebieden van de Site. Zonder deze cookies zou onze Site niet naar behoren werken en kunnen er geen diensten worden geboden.
Uitvoeringscookies Deze verzamelen informatie over hoe bezoekers de Site gebruiken, bijvoorbeeld welke pagina‘s ze het meest bezoeken, en of ze foutmeldingen krijgen van websites. Deze cookies verzamelen geen informatie die een bezoeker kan identificeren. Alle informatie die deze cookies verzamelen, is samengevoegd en daardoor anoniem. We gebruiken deze cookies om verschillende ontwerpen en functies voor onze Site te testen en om te controleren hoe onze bezoekers op onze sites terechtkomen.
Functionele cookies Dankzij deze cookies kan de Site de keuzes die u maakt (zoals uw gebruikersnaam, taal of de regio waar u zich bevindt) onthouden en verbeterde, meer persoonlijke functies aanbieden. Deze cookies kunnen ook worden gebruikt om te onthouden welke veranderingen u heeft aangebracht in de tekstgrootte, lettertypes en andere aanpasbare onderdelen van webpagina's.

U kunt de cookies die op uw apparaat zijn geplaatst en bewaard, controleren. Het Privacybeleid is opgesteld om openheid te geven over onze praktijken met betrekking tot het gebruik van cookies en om u de mogelijkheid te bieden een weloverwogen keuze te maken.

Indien van toepassing, zullen we eerst uw geïnformeerde toestemming verkrijgen om cookies te gebruiken en andere traceertechnologieën die informatie opslaan of daartoe toegang bieden. De meeste browsers accepteren cookies automatisch, maar ze kunnen zodanig worden ingesteld dat eerst om uw toestemming wordt gevraagd voordat een afzonderlijke cookie op uw apparaat wordt geplaatst. Dit zal u controle over de cookies geven, hoewel het storend kan werken voor uw browsergebruik, omdat sommige websites mogelijk niet goed functioneren en u niet in staat zult zijn om optimaal gebruik te maken van alle functies die door onze website worden aangeboden.

Zie de privacy- en hulpdocumentatie van de specifieke website van uw browser voor instructies over het blokkeren en verwijderen van cookies. Als u meerdere apparaten en/of browsers gebruikt, zult u cookies op elk apparaat en op elke browser afzonderlijk moeten uitschakelen.

Als u de mogelijkheid van onze Sites om cookies te plaatsen, beperkt, kunt u bepaalde functies van onze Sites mogelijk niet naar behoren gebruiken en kan uw gebruikerservaring - die niet langer op u persoonlijk zal zijn toegespitst - daardoor verslechteren. U kunt bepaalde cookies mogelijk ook uitschakelen via cookie-managementwebsites van derde partijen. Door het uitschakelen van cookies kunt u bepaalde delen van onze Site mogelijk niet gebruiken.

Meer informatie over cookies kunt u vinden door de volgende informatieve websites te bezoeken:

 • www.aboutcookies.org
 • www.allaboutcookies.org

5. Bijzondere categorieën van persoonsgegevens

Tenzij we u daar specifiek om verzoeken of u daartoe uitnodigen, vragen we u ons geen persoonsgegevens te sturen die aangemerkt worden als ‘bijzonder‘, en deze ook niet openbaar te maken. Bijzondere gegevens omvatten informatie over de volgende aspecten van een persoon:

 • lichamelijke of geestelijke gezondheid;
 • religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen of politieke opvattingen;
 • lidmaatschap van een vakbond;
 • ras of etnische afkomst;
 • biometrische of genetische gegevens; en
 • seksuele geaardheid.

Als wij bijzondere categorieën van uw persoonsgegevens verwerken, doen wij dit op basis van uw uitdrukkelijke toestemming.

6. Openbaarmaking van uw Gegevens

We zullen de Gegevens die we verzamelen zoals omschreven in deze Privacyverklaring, openbaar maken aan de volgende derde partijen of tussenpersonen:

 • onze dochterondernemingen, https://investors.teleflex.com (klik op de link voor Form 10k, Exhibit 21, onder “SEC Filings”)
 • aanbieders van diensten, waaronder begrepen aanbieders van softwarediensten en data-analysediensten;
 • juridisch adviseurs, voor het inwinnen van juridisch advies of voor het voeren van verweer tegen een rechtsvordering;
 • accountants, teneinde te voldoen aan de vereisten van financiële rapportage en andere doeleinden van naleving, indien nodig;
 • adviseurs en andere niet verbonden derde partijen die we gebruiken om ons bedrijf te ondersteunen, en voor het beheer van de zakelijke relatie;
 • onze internetproviders;
 • regelgevende instanties zoals de Food and Drug Administration (FDA), European Medicines Agency (EMA) Verenigingen voor Medische Technologie;
 • een koper of andere opvolger in het geval van fusie, afstoting, herstructurering, reorganisatie, ontbinding of een andere verkoop of overdracht van sommige of alle zaken van Teleflex en zijn verbonden maatschappijen, ofwel als ‘going concern’, ofwel in het kader van een faillissement, liquidatie of soortgelijke procedure; en
 • in het geval dat we zaken of bezittingen verkopen of kopen, in welk geval we uw Gegevens kunnen doorgeven aan de potentiële verkoper of koper daarvan.

We kunnen uw Gegevens ook openbaar maken als we uw Gegevens openbaar moeten maken of moeten delen om te voldoen aan enige wettelijke verplichting, of, indien nodig, om de rechten, het eigendom of de veiligheid van Teleflex, onze klanten of anderen te beschermen. Dit omvat ook het uitwisselen van informatie met andere maatschappijen en organisaties met als doel fraudebescherming en vermindering van het kredietrisico.

Als we van plan zijn uw persoonsgegevens te verwerken of openbaar te maken voor een ander doel dan de in deze Verklaring Gegevensbescherming vermelde doeleinden, stellen wij u daarvan van tevoren op de hoogte. Wij nemen alle redelijke stappen, zoals bij wet verplicht, om de veiligheid, bescherming en integriteit van dergelijke gegevens en informatie te waarborgen, en sluiten waar nodig contracten met de betreffende derden om de vertrouwelijkheid en integriteit van dergelijke gegevens en alle verstrekte informatie te beschermen. U kunt nadere inlichtingen krijgen over de ontvangers van uw persoonsgegevens via PrivacyOfficial@teleflex.com, indien van toepassing.

7. Doorgifte van Gegevens naar buiten de EER

De Gegevens die wij van u verzamelen, kunnen voor de hierboven omschreven doeleinden worden doorgegeven aan, en opgeslagen op, een bestemming buiten de Europese Economische Ruimte ("EER"). Die landen bieden mogelijk niet een afdoende mate van bescherming conform de Europese gegevensbeschermingswetgeving voor de verwerking van persoonsgegevens. Vanwege het wereldwijde karakter van onze activiteiten kunnen uw Gegevens worden doorgegeven aan leden van ons concern buiten de EER, waaronder met name in de VS. Ook kunnen ze worden verwerkt door personeel dat werkzaam is buiten de EER en werkt voor ons of voor een van onze leveranciers die uit onze naam handelen. Wij zullen zorgen voor passende waarborgen ter bescherming van de geheimhouding en integriteit van dergelijke persoonsgegevens. Neemt u gerust contact met ons op voor meer informatie over deze waarborgen (zie hieronder: “Neem contact met ons op”).

8. Uw rechten ingevolge de AVG

Als u gevestigd bent binnen de EER, heeft u het recht te vragen om toegang tot, rectificatie of verwijdering van uw Gegevens, of restrictie bij de verwerking ervan, of om bezwaar te maken tegen het verwerken van uw Gegevens, evenals het recht op gegevensportabiliteit in overeenstemming met de toepasbare wetten. Hieronder volgt een samenvatting van wat deze rechten inhouden:

 • het recht op toegang stelt u in staat een exemplaar van uw Gegevens te ontvangen;
 • het recht op rectificatie stelt u in staat incorrecte of onvolledige Gegevens te corrigeren;
 • het recht op verwijdering stelt u in staat ons te vragen om onder bepaalde omstandigheden uw Gegevens te verwijderen, bijvoorbeeld als het niet langer nodig is ze te verwerken of als u van mening bent dat ze onrechtmatig worden verwerkt. Uw verzoek kan worden geweigerd als de verwerking nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting van de EU of Ierland of voor het instellen van of het voeren van verweer tegen rechtsvorderingen.
 • het recht op restrictie bij de verwerking stelt u in staat om ons te verzoeken onder bepaalde omstandigheden de verwerking van uw Gegevens stop te zetten, bijvoorbeeld als u wilt dat wij de juistheid ervan of ons rechtmatig belang in de verwerking ervan controleren;
 • het recht om bezwaar aan te tekenen stelt u in staat bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Gegevens op basis van onze rechtmatige belangen (of die van een derde partij). We zullen een dergelijke verwerking stopzetten, behalve als er dwingende gerechtvaardigde redenen voor de verwerking zijn, of als de verwerking nodig is voor het instellen van of het voeren van verweer tegen rechtsvorderingen. U heeft ook het recht bezwaar te maken tegen verwerking door ons van uw Gegevens voor direct-marketingdoeleinden.
 • het recht op gegevensportabiliteit stelt u in staat om ons te verzoeken Gegevens die u ons heeft verschaft, zonder belemmering aan een derde partij door te geven, of dat wij u er een exemplaar van geven zodat u ze aan een derde partij kan doorgeven.

Onder bepaalde omstandigheden kunnen deze rechten echter niet worden uitgeoefend, bijvoorbeeld wanneer de verwerking nodig is om aan een wettelijke verplichting te voldoen of voor het instellen van of het voeren van verweer tegen rechtsvorderingen. Verzoeken om uw rechten uit te oefenen, dienen te worden ingediend bij PrivacyOfficial@teleflex.com. We zullen binnen een maand na ontvangst van uw verzoek schriftelijk, waaronder begrepen langs elektronische weg, of, indien gewenst, mondeling op uw verzoek reageren. Mogelijk zullen wij u om legitimatie vragen ter verificatie van uw verzoek. We behouden ons het recht voor om uw verzoek niet in te willigen, als het duidelijk ongegrond of buitensporig is, of als het indruist tegen de gegevensbeschermingwetgeving.

U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, met name in de lidstaat waar u woont of werkt of waar een beweerde inbreuk is begaan, als u van mening bent dat de verwerking van uw Gegevens inbreuk maakt op de AVG.

9. Gegevensbewaring

We zullen uw Gegevens niet langer opslaan dan nodig is voor de doeleinden van het verschaffen van toegang tot onze Site en hiermee gerelateerde diensten, voor de uitvoering van uw zakelijke relatie met Teleflex of die van uw werkgever, zoals bij de wet is vereist, en voor het instellen van of het voeren van verweer tegen rechtsvorderingen. Neemt u gerust contact met ons op voor nadere informatie over het beleid inzake retentie (zie hieronder: “Neem contact met ons op”).

10. Veiligheid en waar we uw Gegevens bewaren

We zetten ons in voor de bescherming van de veiligheid van uw Gegevens. We maken gebruik van een scala aan beveiligingstechnologieën en -procedures om uw Gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en ongeoorloofd gebruik. Hoe doeltreffend moderne beveiligingspraktijken ook zijn, geen enkel fysiek of elektronisch systeem is honderd procent veilig. We kunnen geen volledige veiligheid garanderen van welke informatie dan ook die u ons stuurt, en ook kunnen we niet garanderen dat de informatie die u verstrekt, niet zal worden onderschept terwijl deze aan ons wordt doorgegeven via internet; dit doet u op eigen risico. We hebben strenge interne richtlijnen geïmplementeerd om uw privacy te waarborgen op elk niveau van onze organisatie. We zullen het beleid blijven herzien en aanvullende beveiligingsvoorzieningen blijven implementeren naarmate nieuwe technologieën beschikbaar komen.

Indien we u een wachtwoord hebben gegeven voor toegang tot bepaalde delen van onze Site, bent u er verantwoordelijk voor dat wachtwoord geheim te houden. We verzoeken u uw wachtwoord met niemand te delen.

Al doen we ons best om uw Gegevens te beschermen, we kunnen de veiligheid van uw naar onze Site doorgestuurde Gegevens niet garanderen. Elke doorgifte van Gegevens geschiedt op eigen risico. Wanneer we uw Gegevens eenmaal hebben ontvangen, hanteren we gepaste veiligheidsmaatregelen teneinde ongeoorloofde toegang ertoe of openbaarmaking te voorkomen.

11. Links naar andere sites

Onze Site kan van tijd tot tijd links bevatten van en naar andere websites. Als u een link volgt naar enige van die websites, houdt u er dan rekening mee dat die websites hun eigen privacybeleid hebben. We controleren of onderschrijven de inhoud van websites van derde partijen niet, noch accepteren we op andere wijze enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud, veiligheid of het privacybeleid van die websites. Controleer dat beleid voordat u enige Gegevens naar die websites stuurt.

12. Disclaimer

Niets op deze Site of door Teleflex beheerde sociale-mediasites kan geïnterpreteerd worden als medisch advies. De informatie die wordt verstrekt via de Site of sociale-mediasites is niet bedoeld ter vervanging van een consult bij een gekwalificeerde medische professional. Teleflex kan geen specifieke medische vragen beantwoorden in uw e-mailverzoeken of publicaties op sociale media. U moet een medische professional raadplegen voor diagnose en behandeling.

Teleflex beoefent geen geneeskunde en verleent geen medische diensten of advies; de informatie op deze Site en door Teleflex beheerde sociale mediasites mag niet als medisch advies beschouwd worden. Raadpleeg deze Site niet in een medisch noodgeval.

13. Wijzigingen in dit Privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om dit Privacybeleid van tijd tot tijd naar eigen goeddunken te wijzigen. Als we wijzigingen doorvoeren, zullen we deze wijzigingen publiceren op onze Site en de datum van “Voor het laatst bijgewerkt“ onderaan dit Privacybeleid veranderen.

14. Neem contact met ons op

Vragen, commentaar, verzoeken en klachten met betrekking tot dit Privacybeleid en de Gegevens die wij in ons bezit hebben, zijn welkom en dienen te worden gericht aan PrivacyOfficial@Teleflex.com of schriftelijk aan Privacy Officer Teleflex Incorporated, 550 E. Swedesford Road Suite 400 Wayne, PA 19087-1603, USA. Alle verzoeken zullen in overeenstemming met de plaatselijke wetgeving worden verwerkt.

Voor het laatst bijgewerkt: dit beleid is voor het laatst bijgewerkt in mei 2018.