Prohlédněte si naše výrobky pro žilní přístup

O výrobcích pro žilní přístup Teleflex

Naše technologicky pokročilé prostředky pro zajištění cévního přístupu Arrow, které historicky staví na inovacích, mají vynikající renomé na celém světě.

Mnoho z našich produktů pro zajištění vaskulárního přístupu má antimikrobiální a antitrombogenní ochranu, jejímž cílem je snižovat vaskulární komplikace. Týká se to zejména dlouhodobých a krátkodobých centrálních žilních katétrů (CVC), zaváděcích sheathů, arteriálních kanyl, periferně zaváděných centrálních katétrů (PICC), ale i speciálních zdravotnických prostředků pro intraoseální vaskulární přístup a moderních vaskulárních naváděcích systémů, které usnadňují zavádění CVC a PICC do cév v blízkosti srdce.

Dění

Žádné události nejsou v současné době plánovány

Zákaznické centrum

Teleflex Medical s.r.o.

Pražská třída 209/182 500 04 Hradec Králové Česká republika

Phone:     +420 495 759 118     +420 495 759 117     +420 495 759 122     +420 495 759 123 Fax: +420 495 759 222