Doplňující informace

Centrální žilní katétr

Centrální žilní katétr

Ve své produktové řadě Arrow společnost Teleflex nabízí jednu z nejucelenějších kompletů centrálních žilních katétrů a jejich příslušenství: od katétrů Arrowg+ard a nepotahovaných katétrů až k řadě jedinečných komplexních sad, které obsahují řadu výrobků, jako je např. stříkačka Arrow Raulerson, rouška s maximální bariérou a bezpečnostní komponenty.

Proč se po celém světě od roku 1994 použilo více než 22 milionů katétrů Arrowg+ard? Odpověď je jednoduchá: lékaři, jako jste vy požádali Arrow o splnění svých požadavků. Když jste požadovali komplexní řešení s prokazatelně sníženým rizikem infekce, řada Arrow tyto požadavky splnila. Žádali jste o větší škálu délek a průtoků katétrů a přizpůsobitelné sady—a my jsme vám poskytli nejširší sortiment katétrů na trhu. 

Další informace: Knihovna dokumentů