Nové nápady v oblasti péče o pacienty

Zákazníci, lékaři i další lidé jsou nám po celou dobu zdrojem skvělých nápadů týkajících se produktů. Naše týmy pro výzkum a rozvoj spolupracují s těmito odborníky, aby na trh uvedly nové produkty, které přináší inovaci a pokrok v oblasti péče o pacienty.

Máte nějaký nápad týkající se produktu nebo služby, o který byste se chtěli se společností Teleflex podělit? Postup pro generátor nápadů popisuje, jak odeslat váš nápad tak, aby se mohl stát realitou.

Postup pro generátor nápadů

Jestliže budou vámi odeslané informace maximálně jasné a výstižné, zvyšuje se tím šance, že úspěšně projdou kontrolou. Přečtěte si následující požadavky na postup, kde se dozvíte, jak připravit požadované informace k odeslání.

Před odesláním nápadu společnosti Teleflex vezměte v úvahu následující otázky: Jedná se o něco nového a jedinečného? Je váš návrh úplný? I když budou zkontrolovány všechny návrhy, chtěli bychom zdůraznit, že mezi nápadem a konceptem existuje rozdíl. Chceme vidět nápady, které jsou jasně formulovány a připraveny k posouzení."

Pomozte nám plně pochopit váš návrh. Kromě popisu účelu popište také, jak váš návrh funguje a jaký užitek přinese v lékařské praxi. Odešlete veškeré dokumenty potřebné k vysvětlení nápadu, včetně grafiky a obrázků."

Společnost Teleflex hledá nové nápady, které jsou v souladu s jejími obchodními platformami, a přitom klade důraz na produkty, které chrání před infekcí, zlepšují výsledky pacientů a zvyšují bezpečnost pacientů a poskytovatelů. Vámi odeslané informace by měly obsahovat odpovědi na tyto otázky:

• Čím se váš nápad na produkt odlišuje od aktuální nabídky společnosti Teleflex nebo jiných dodavatelů lékařských zařízení?
• Jakou hodnotu přináší produkt nebo služba všem zapojeným osobám, obzvláště pak klinickým uživatelům nebo pacientům?"

Před odesláním návrhu si pozorně přečtěte podmínky odeslání návrhu. Účelem tohoto dokumentu je zajistit, aby procesu porozuměly všechny strany.

Podmínky odeslání návrhu pro generátor nápadů

Společnost Teleflex vítá jakýkoli externí návrh, který je podán dobrovolně a není zatížený žádnými právními břemeny, jako je například závazek mlčenlivosti nebo závazek vůči třetí straně. Všechny strany odesílající návrhy by měly podniknout požadované kroky k právní ochraně svých nápadů nebo vynálezů, včetně získání patentové ochrany, pokud je třeba.

Společně s podrobnostmi o návrhu odešlete také informace o získaných nebo zpracovávaných patentech, které se vašeho návrhu týkají. Pokud nebyla podána žádná taková žádost, podepište a opatřete datem své popisy a nákresy a pokud to je možné nechte je podepsat i třetí stranou.

Důkladně si přečtěte podmínky odeslání návrhu. V rámci odesílání nápadu nebo vynálezu současně poskytujete souhlas s těmito podmínkami. Váš návrh nemůžeme začít zpracovávat, dokud tyto podmínky nebudou přijaty.

Podmínky odeslání návrhu

1. Můj návrh neporušuje práva žádné třetí strany, což se mimo jiné týká závazku mlčenlivosti ohledně nápadu nebo vynálezu, práv na obchodní tajemství, smluvních práv, povinností poskytovat licence nebo zajistit převod ani žádných jiných práv na duševní vlastnictví.

2. Rozumím, že společnost Teleflex není v tomto okamžiku povinna zacházet s mým návrhem jako s důvěrnými materiály a že určení, zda s mým návrhem má být zacházeno jako s důvěrným, je výhradně na zvážení společnosti Teleflex, a to bez ohledu na obsah návrhu nebo způsob jeho odeslání.

3. Souhlasím, že se nebudu opírat o žádná aktuální nebo budoucí údajná práva na obchodní tajemství nebo vlastnická práva s ohledem na jakékoli právní nároky vznesené proti společnosti Teleflex v souvislosti s mým návrhem.

4. Přijetí těchto podmínek neuděluje společnosti Teleflex žádná patentová práva v rámci zpracovávaných nebo udělených patentů týkajících se mého návrhu. Rozumím, že společnost Teleflex není povinna získat mým jménem patentová práva týkající se mého návrhu nebo o jejich získání usilovat.

5. Rozumím, že společnost Teleflex mohla vyvinout, podat návrh nebo může v budoucnosti navrhnout mnoho potenciálních produktů, vynálezů a/nebo nápadů a že existuje možnost, že některé z těchto potenciálních produktů, vynálezů a/nebo nápadů mohou být podobné mému návrhu. Proto souhlasím, že společnost Teleflex může používat jakékoli potenciální produkty, vynálezy a/nebo nápady ve veřejné doméně nebo že mohou být společnosti Teleflex jiným způsobem k dipozici.

6. Souhlasím, že společnost Teleflex není nijak povinna zvážit nebo použít jakoukoli část mého návrhu a že odeslané materiály nemusí být vráceny nebo uchovány. Souhlasím, že společnost Teleflex může materiály mého odeslaného návrhu kopírovat.

Po odeslání budou nedůvěrné informace týkající se vašeho nápadu zkontrolovány společností Teleflex. Váš nápad budou prověřovat různé skupiny v rámci společnosti, aby společnost Teleflex mohla posoudit, zda se jedná o použitelný nápad.

Odpověď od společnosti Teleflex týkající se vašeho nápadu obdržíte do tří měsíců od odeslání nápadu.

Děkujeme, že jste se rozhodli podělit o svůj nápad se společností Teleflex.