Firemní společenská odpovědnost

Přijetí odpovědnosti

Ve společnosti Teleflex jsme přesvědčeni, že firemní společenská odpovědnost je nedílnou součástí života podle klíčových hodnot a plnění strategických i obchodních cílů. Firemní společenská odpovědnost zahrnuje nejen naše ambice jako společnosti, ale také praktické způsoby, jak reagovat na měnící se environmentální, sociální a správní normy, a zjišťovat tak a měřit naši udržitelnost a společenský dopad. Závazek k firemní společenské odpovědnosti nám pomáhá budovat důvěru v klíčových zainteresovaných stranách, jako jsou zaměstnanci, pacienti, zákazníci a investoři. Zlepšuje naši schopnost řídit rizika, snižuje náklady a přináší výhody komunitám, ve kterých působíme, protože se neustále snažíme „pomáhat lidem ke zdravějšímu a spokojenějšímu životu“.

Pilíře firemní společenské odpovědnosti tvoří komplexní rámec, který nám pomáhá stanovovat smysluplné a měřitelné cíle a maximalizovat transparentnost i zveřejňování informací ve spojitosti s naším programem firemní společenské odpovědnosti. Zavázali jsme se zajišťovat, aby odpovědnost byla i nadále určujícím faktorem naší správy a řízení společnosti. Udržujeme silnou pracovní etiku ukotvenou v morálnosti a zákonnosti při současném omezování rizik a vyhledáváme a implementujeme ekologicky zodpovědné provozní postupy. Zaměřujeme se na lidi prostřednictvím profesního rozvoje a zaměstnaneckých programů s důrazem na zdraví, duševní pohodu, začlenění a bezpečnost a zdokonalujeme procesy humanitární pomoci a medicínských grantů, abychom zajistili efektivnější přístup. Rovněž podporujeme a nabízíme příležitosti pro dobrovolníky pomáhající našim místním komunitám.

Cíle společnosti Teleflex v oblasti klimatu osvědčené iniciativou Science Based Targets (SBTi)

Společnost Teleflex reagovala na naléhavou výzvu SBTi podniknout klimatická opatření a zavázala se, že se prostřednictvím kampaně Business Ambition for 1.5°C připojí k cílům dosáhnout 1,5 °C a nulových emisí. Společnost Teleflex s hrdostí oznamuje, že od iniciativy SBTi získala osvědčení krátkodobého vědecky podloženého cíle v oblasti snižování emisí, kterým se společnost Teleflex zavázala snížit absolutní emise skleníkových plynů rozsahu 1 a 2 o 54,6 % do roku 2032 oproti roku 2019. Společnost Teleflex se ve stejném časovém horizontu taktéž zavázala snížit absolutní emise skleníkových plynů rozsahu 3 z nakupovaného zboží a služeb, dopravy a distribuce, odpadů vznikajících při provozu a ze služebních cest o 32,5 %. Iniciativa SBTi udělila společnosti Teleflex osvědčení dlouhodobého vědecky podloženého cíle v oblasti snižování emisí, kterým se společnost Teleflex zavázala snížit absolutní emise skleníkových plynů rozsahu 1, 2 a 3 o 90 % do roku 2050 oproti roku 2019.

Předchozí globální zpráva o dopadu

Zásady, prohlášení a programy