Firemní společenská odpovědnost

Přijetí odpovědnosti

Ve společnosti Teleflex jsme přesvědčeni, že firemní společenská odpovědnost je nedílnou součástí života podle klíčových hodnot a plnění strategických i obchodních cílů. Firemní společenská odpovědnost zahrnuje nejen naše ambice jako společnosti, ale také praktické způsoby, jak reagovat na měnící se environmentální, sociální a správní normy, a zjišťovat tak a měřit naši udržitelnost a společenský dopad. Závazek k firemní společenské odpovědnosti nám pomáhá budovat důvěru v klíčových zainteresovaných stranách, jako jsou zaměstnanci, pacienti, zákazníci a investoři. Zlepšuje naši schopnost řídit rizika, snižuje náklady a přináší výhody komunitám, ve kterých působíme, protože se neustále snažíme „pomáhat lidem ke zdravějšímu a spokojenějšímu životu“.

Pilíře firemní společenské odpovědnosti tvoří komplexní rámec, který nám pomáhá stanovovat smysluplné a měřitelné cíle a maximalizovat transparentnost i zveřejňování informací ve spojitosti s naším programem firemní společenské odpovědnosti. Zavázali jsme se zajišťovat, aby odpovědnost byla i nadále určujícím faktorem naší správy a řízení společnosti. Udržujeme silnou pracovní etiku ukotvenou v morálnosti a zákonnosti při současném omezování rizik a vyhledáváme a implementujeme ekologicky zodpovědné provozní postupy. Zaměřujeme se na lidi prostřednictvím profesního rozvoje a zaměstnaneckých programů s důrazem na zdraví, duševní pohodu, začlenění a bezpečnost a zdokonalujeme procesy humanitární pomoci a medicínských grantů, abychom zajistili efektivnější přístup. Rovněž podporujeme a nabízíme příležitosti pro dobrovolníky pomáhající našim místním komunitám.

Řídicí výbor pro firemní společenskou odpovědnost

Karen Boylan, (Předsedkyně), viceprezidentka firmy, strategické projekty

Cam Hicks, Viceprezident a personální ředitel

Dan Logue, Viceprezident firmy, právní zástupce a tajemník

Dominik Reterski, Viceprezident firmy, zajištění kvality  / dodržování regulačních předpisů

Howard Cyr, Viceprezident firmy, ředitel pro dodržování předpisů

James Winters, Viceprezident firmy, výroba a dodavatelský řetězec

Michelle Fox, Viceprezidentka firmy a závodní lékařka

Colin Curran, Viceprezident pro personální záležitosti, globální provoz

Emmet Dalton, Viceprezident, globální značka, digitální technologie a komunikace

Michael DiGiuseppe, Prezident, Latinská Amerika a obchodní operace

Matthew James, Prezident, EMEA a globální urologie

Lawrence Keusch, Viceprezident, vztahy s investory a rozvoje strategie

Monika Vikander-Hegarty, Viceprezidentka, lidské zdroje, globální komerční záležitosti a rozvoj talentů

Jovan Xu, Vedoucí pro klinické a lékařské záležitosti, APAC

Roberta Griggio, Zástupce Compliance Officer, EMEA

Danielle O’Brien, Viceprezident pro finance – asistent podnikového kontrolora

David O’Flynn, Ředitel pro udržitelnost

Derek Noah, Senior Manager, Manažer strategie a reportingu udržitelného rozvoje

Mary Guidera, Senior manažerka, finance

Předchozí globální zpráva o dopadu

Zásady, prohlášení a programy