Loopbanen kunnen ver leiden bij Teleflex

Teleflex is een internationale leverancier, die medische technologieën ontwikkelt om de gezondheid en de kwaliteit van leven van mensen te verbeteren.

Teleflex werknemers over de hele wereld begrijpen dat hetgeen we elke dag doen een duidelijk verschil maakt. Wat ons onderscheidt van de rest is ons gedreven personeel, dat zich inzet voor innovatie en een positieve impact op de gezondheid en levenskwaliteit van de mensen.

Gepassioneerde mensen en onze cultuur maken Teleflex een geweldige plek om te werken en groeien.

Een impact maken op onze gemeenschappen via JOIN

JOIN is de unieke manier van Teleflex om samen met zijn personeel verantwoord te ondernemen. Dit initiatief gaat uit van de eigen medewerkers en blijft een uitnodiging om actief deel te nemen en zich in te zetten. Werknemers van Teleflex over de hele wereld begrijpen dat hetgeen we elke dag doen een duidelijk verschil maakt. Onze medewerkers zetten zich in om lokale goede doelen die ons na aan het hart liggen te ondersteunen, ze delen verhalen die bewijzen dat dergelijke boeiende initiatieven ook inhoud geven aan de eigen levens.

Via JOINgeven medewerkers die deelnemen iets terug aan zij die dat het meest nodig hebben. Deze goede daden blijven ons en onze omgeving inspireren, en tonen hoe onze medewerkers onze kernwaarden, de basis van ons gedrag bij Teleflex elke dag opnieuw in de praktijk omzetten.


Meer informatie over het JOIN-initiatief vindt u in ons Act with Purpose-rapport. Het rapport beschrijft de voortgang die het bedrijf in 2020 heeft geboekt op het vlak van mensen, duurzaamheid met focus op bestuiving en interne programma's.

Ontmoet onze JOIN-promotoren

Diversiteit, rechtvaardigheid en inclusie

Diversiteit is niet mogelijk zonder inclusie. Wanneer de medewerkers voelen dat ze erbij horen, streven ze naar een positieve cultuur, met optimale prestaties en sterk samenwerkende teams. Onze wereldwijde en regionale raden voor diversiteit, rechtvaardigheid en inclusie (DEI) ijveren er samen voor dat onze organisatie echt luistert naar haar medewerkers en een eerlijke en inclusieve werkomgeving creëert.

Teleflex blijft intussen investeren in zijn medewerkers en cultuur via Employee Resource Groups (ERG). Deze wereldwijd actieve ERG's creëren een gemeenschap voor medewerkers die een gemeenschappelijke interesse of affiniteit delen, om elkaar te ondersteunen en het bewustzijn te vergroten.

 

facebook logo   LinkedIn logo   twitter logo

Gelijke kansen

Teleflex verbindt zich tot Gelijke arbeidskansen en zet zich volledig in om de meest gekwalificeerde werknemers aan te trekken, te behouden, te ontwikkelen en promoten, ongeacht hun ras, geslacht, huidskleur, religie, seksuele geaardheid, nationale afkomst, leeftijd, lichamelijke of mentale handicap, burgerschapsstatus, veteranenstatus of enig ander kenmerk dat beschermd wordt door de nationale of lokale wetgeving. We spannen ons in om een werkomgeving te scheppen die vrij is van discriminatie en intimidatie, en waar werknemers met respect en waardigheid worden behandeld.

Bij Teleflex volgen wij een uitgebreide sollicitatieprocedure, met persoonlijke interviews op Teleflex kantoren. Wij bieden nooit ongevraagd banen aan. Wij vragen nooit geld en vereisen nooit een vooruitbetaling voor apparatuur.