Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Verantwoordelijkheid aan de dag leggen

Bij Teleflex geloven we dat Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) een integraal onderdeel vormt van het naleven van onze kernwaarden en het voldoen aan onze strategische en commerciële objectieven. MVO omvat onze ambities als bedrijf, evenals de praktische manieren waarop we omgaan met veranderende normen op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur (MMB) om onze duurzaamheid en maatschappelijke impact te identificeren en te kwantificeren. Onze toewijding aan MVO wekt vertrouwen bij onze belangrijkste belanghebbenden, waaronder werknemers, patiënten, klanten, en investeerders. Het verbetert ons vermogen om risico's te beheersen, de kosten te verlagen en komt ten goede aan de gemeenschappen waarin we actief zijn terwijl we ons doel blijven verwezenlijken "om de gezondheid en kwaliteit van het leven van mensen te verbeteren".

Onze MVO-pijlers dienen als een raamwerk bij het stellen van zinvolle en meetbare doelen en het vergroten van de transparantie en openbaarmaking met betrekking tot ons MVO-programma. We zetten ons in om ervoor te zorgen dat verantwoordelijkheid een drijvende factor blijft in ons ondernemingsbestuur. We blijven een sterke bedrijfsethiek in acht nemen die is gebaseerd op moraliteit en naleving, terwijl we risico's beperken en milieuvriendelijke operationele praktijken zoeken en implementeren die zijn afgestemd op onze Zero Harm-visie. We richten ons op mensen door middel van professionele ontwikkeling en programma's voor werknemers die zijn gericht op gezondheid, welzijn, inclusie en veiligheid, en verbeteren ons proces voor humanitaire hulp en medische subsidies om een effectievere aanpak te garanderen. Ten slotte stimuleren en bieden we vrijwilligersmogelijkheden ter ondersteuning van onze lokale gemeenschappen.

Hieronder kunt u zien hoe onze activiteiten aansluiten bij elk van onze MVO-pijlers en 13 van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties.

Pijler I: Principes van ethiek
en bestuur
Pijler II: Planeet
en milieu
Pijler III: Mensen en
mensenrechten
Pijler IV: Welvaart en
duurzame inkoop
 • Ondernemingsbestuur
 • Naleving, integriteit en ethiek
 • Verkoop- en marketingpraktijken
 • IT-beveiliging en privacy
 • Gezondheid en veiligheid van milieu
 • Productbeheer
 • Materiaalreductie
 • Verantwoorde consumptie & productie
 • Afvalbeheer
 • Ondersteuning van ons personeelsbestand
 • Talentbeheer en voordelen
 • Diversiteit, rechtvaardigheid en inclusie
 • Erkenning van werknemers
 • Gezondheid en veiligheid van werknemers
 • Onderzoek, ontwikkeling en innovatie
 • Productveiligheid en kwaliteit
 • Medisch onderricht
 • Klinisch onderzoek
 • Filantropie
 • Betrokkenheid bij de gemeenschap
 • Arbeidsnormen en leveranciersvereisten
Duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN
Peace and Justice Logo Clean Water Logo Clean Energy Logo Industry Innovation Logo Responsible Consumption Logo Climate Action Logo Life on Land Logo Good Health Logo Quality Education Logo Gender Equality Logo Work and Economic Growth Logo Reduced Inequalities Logo Sustainable Cities Logo Work and Economic Growth Logo Sustainable Cities Logo Peace and Justice Logo

MVO-stuurgroep

Karen Boylan, Corporate VP, Strategische projecten

Victoria Alff, Deputy Compliance Officer, Noord-, Midden- & Zuid-Amerika & Wereldwijde interventionele urologie

Michelle Fox, Corporate VP & Chief Medical Officer

Padraig Hegarty, VP, Global QA (Productie)

Cam Hicks, Corporate VP & Chief Human Resources Officer

John Hsu, VP, Investeerdersrelaties

Dan Logue, Corporate VP, Juridisch adviseur en secretaris

Justin McMurray, VP, wereldwijd strategische R&D

Danielle O’Brien, Senior Directeur, Externe rapportage

Monika Vikander-Hegarty, VP, Globale talentontwikkeling & JOIN

James Winters, Corporate VP, Productie en toeleveringsketen

Jovan Xu, Hoofd van klinische en medische zaken, APAC

Beleid, verklaringen en programma's