Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Verantwoordelijkheid aan de dag leggen

Bij Teleflex geloven we dat Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) een integraal onderdeel vormt van het naleven van onze kernwaarden en het voldoen aan onze strategische en commerciële objectieven. MVO omvat onze ambities als bedrijf, evenals de praktische manieren waarop we omgaan met veranderende normen op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur (MMB) om onze duurzaamheid en maatschappelijke impact te identificeren en te kwantificeren. Onze toewijding aan MVO wekt vertrouwen bij onze belangrijkste belanghebbenden, waaronder werknemers, patiënten, klanten, en investeerders. Het verbetert ons vermogen om risico's te beheersen, de kosten te verlagen en komt ten goede aan de gemeenschappen waarin we actief zijn terwijl we ons doel blijven verwezenlijken "om de gezondheid en kwaliteit van het leven van mensen te verbeteren".

Onze MVO-pijlers dienen als een raamwerk bij het stellen van zinvolle en meetbare doelen en het vergroten van de transparantie en openbaarmaking met betrekking tot ons MVO-programma. We zetten ons in om ervoor te zorgen dat verantwoordelijkheid een drijvende factor blijft in ons ondernemingsbestuur. We blijven een sterke bedrijfsethiek in acht nemen die is gebaseerd op moraliteit en naleving, terwijl we risico's beperken en milieuvriendelijke operationele praktijken zoeken en implementeren. We richten ons op mensen door middel van professionele ontwikkeling en programma's voor werknemers die zijn gericht op gezondheid, welzijn, inclusie en veiligheid, en verbeteren ons proces voor humanitaire hulp en medische subsidies om een effectievere aanpak te garanderen. Ten slotte stimuleren en bieden we vrijwilligersmogelijkheden ter ondersteuning van onze lokale gemeenschappen.

Klimaatdoelen van Teleflex gevalideerd door Science Based Targets-initiatief (SBTi).

Teleflex heeft gereageerd op de dringende oproep van het SBTi aan bedrijven om de klimaatdoelen van 1,5°C en netto nul te halen via de campagne ‘Business Ambition for 1.5°C’. Teleflex kondigt met trots aan dat het SBTi zijn streefdoel voor reductie van de uitstoot op korte termijn heeft gevalideerd. Daarbij verbindt het bedrijf zich ertoe om de uitstoot van broeikasgassen uit groepen 1 en 2 met 54,6% te verminderen tegen 2032 ten opzichte van het jaar 2019. Teleflex verbindt zich er ook toe om binnen dezelfde periode de uitstoot van broeikasgassen uit groep 3 afkomstig van aangekochte goederen en diensten, upstream vervoer en distributie, afval gegenereerd tijdens bedrijfsactiviteiten en zakenreizen met 32,5% te verminderen. Tegelijkertijd heeft het SBTi het streefdoel van Teleflex voor reductie van de uitstoot op lange termijn gevalideerd. Daarbij verbindt het bedrijf zich ertoe om de uitstoot van broeikasgassen uit groepen 1, 2 en 3 met 90% te verminderen tegen 2050 ten opzichte van het jaar 2019.

Eerdere Global Impact-rapporten

Beleid, verklaringen en programma's