Kariéra ve společnosti Teleflex může být velká

Společnost Teleflex je nadnárodní dodavatel zdravotnických technologií, které lidem pomáhají ke zdravějšímu a spokojenějšímu životu.

Zaměstnanci společnosti Teleflex po celém světě vědí, že naše každodenní práce ovlivňuje životy ostatních. Čím se odlišujeme od ostatních, je zaujetí našich zaměstnanců, kteří pracují na inovacích, aby pomohli vylepšit zdraví a kvalitu lidského života každý den.

Nadšení lidé a naše kultura dělají z Teleflexu skvělé místo pro práci a růst.

Pozitivní vliv na naše komunity prostřednictvím programu JOIN

Program JOIN je unikátní iniciativa Teleflexu, prostřednictvím které můžou naši zaměstnanci aktivně přispět k odpovědnému chování. Rádi bychom vás vyzvali, abyste se připojili do programu JOIN a dokázali tak pozitivně ovlivnit lidskou společnost. Zaměstnanci společnosti Teleflex po celém světě vědí, že naše každodenní práce ovlivňuje životy ostatních. Naši zaměstnanci jsou odhodlání podporovat místní charitativní organizace a příběhy, které jsou jim blízké, sdílejí navzájem příběhy, na kterých je dobře vidět, že účast na akcích, které mají smysl, přináší větší uspokojení.

Prostřednictvím programu JOIN naši zaměstnanci pomáhají těm, kteří to nejvíc potřebují. Tento projev laskavosti neustále inspiruje všechny kolem nás a je opravdovou ukázkou toho. že naši zaměstnanci naplňují ve svých životech klíčové hodnoty, které jsou základem pro chování v naší společnosti.


Zjistěte více o programu JOIN v naší zprávě o odpovědném chování – Act with Purpose Report. Ve zprávě je představený pokrok, který naše společnost udělala v roce 2021 v tématech souvisejících s lidmi, s udržitelností životního prostředí se zaměřením na opylování a s programy podnikání.

Seznamte se s vybranými účastníky programu JOIN

Rozmanitost, rovnoprávnost a inkluze

Rozmanitost nemůže existovat bez inkluze. Pokud všichni zaměstnanci cítí přijetí, mají pak také pocit sounáležitosti, který napomáhá k pozitivní kultuře, zlepšuje výkonnost a stojí za vznikem spolupracujících týmů. Naše globální a regionální rady pro rozmanitost, rovnoprávnost a inkluzi spolupracují s cílem zajistit, že naše společnost opravdu naslouchá svým zaměstnancům a vytváří spravedlivé a inkluzivní pracovní prostředí.

Teleflex dále investuje do svým zaměstnanců a firemní kultury prostřednictvím zaměstnaneckých skupin Employee Resource Groups (ERG). Skupiny ERG jsou aktivní po celém světě a vytvářejí komunitu pro zaměstnance, kde můžou sdílet společné zájmy, vzájemně se podporovat a navyšovat povědomí o společnosti.

 

facebook logo   LinkedIn logo   twitter logo

Rovné příležitosti

Společnost Teleflex klade maximální důraz na prosazování rovných příležitostí v zaměstnání a děláme vše pro to, aby přitahovala pozornost těch nejlépe kvalifikovaných zaměstnanců, aby si je udržovala a umožňovala jim rozvoj bez ohledu na jejich rasu, pohlaví, barvu pleti, vyznání, sexuální orientaci, národnost, věk, fyzické nebo duševní postižení, občanství, veteránský stav či jakoukoli jinou charakteristiku chráněnou státem nebo místním zákonem. Dali jsme si závazek, že budeme vytvářet pracovní prostředí, kde nebude docházet k diskriminaci a obtěžování a kde se zaměstnanci bude jednáno s respektem a důstojností.

V Teleflexu dodržujeme jednotný náborový postup, který zahrnuje osobní pohovor v prostorách společnosti. Neposkytujeme nevyžádané pracovní nabídky. Nežádáme o peníze ani nepožadujeme nákup vybavení předem.