Věříme, že budoucnost zdravotní péče je v lidech, které podporujeme.

Teleflex je globálním poskytovatelem zdravotnických technologií navržených tak, aby zlepšovaly zdraví a kvalitu života lidí.

Zaměstnanci společnosti Teleflex chápou, že na tom, co děláme každý den, záleží. Čím se odlišujeme od ostatních, je zaujetí našich zaměstnanců, kteří pracují na inovacích, aby pomohli vylepšit zdraví a kvalitu lidského života každý den. Neustále rosteme, protože naši zaměstnanci a jejich talent, osobnost a pozitivní přístup dělají z Teleflexu preferovaného zaměstnavatele.

Prostřednictvím našich lidí, produktů a strategického myšlení inovujeme a vzděláváme, aby zdravotničtí pracovníci i pacienti, kterým slouží, dosáhli zdravější budoucnosti.

Pozitivní vliv na naše komunity prostřednictvím programu JOIN

Program JOIN je unikátní iniciativa Teleflexu, prostřednictvím které můžou naši zaměstnanci aktivně přispět k odpovědnému chování. Rádi bychom vás vyzvali, abyste se připojili do programu JOIN a dokázali tak pozitivně ovlivnit lidskou společnost. Zaměstnanci společnosti Teleflex po celém světě vědí, že naše každodenní práce ovlivňuje životy ostatních. Naši zaměstnanci jsou odhodlání podporovat místní charitativní organizace a příběhy, které jsou jim blízké, sdílejí navzájem příběhy, na kterých je dobře vidět, že účast na akcích, které mají smysl, přináší větší uspokojení.

Prostřednictvím programu JOIN naši zaměstnanci pomáhají těm, kteří to nejvíc potřebují. Tento projev laskavosti neustále inspiruje všechny kolem nás a je opravdovou ukázkou toho. že naši zaměstnanci naplňují ve svých životech klíčové hodnoty, které jsou základem pro chování v naší společnosti.

Seznamte se s vybranými účastníky programu JOIN

Rozmanitost, rovnoprávnost a inkluze

Rozmanitost nemůže existovat bez inkluze. Pokud všichni zaměstnanci cítí přijetí, mají pak také pocit sounáležitosti, který napomáhá k pozitivní kultuře, zlepšuje výkonnost a stojí za vznikem spolupracujících týmů. Naše globální a regionální rady pro rozmanitost, rovnoprávnost a inkluzi spolupracují s cílem zajistit, že naše společnost opravdu naslouchá svým zaměstnancům a vytváří spravedlivé a inkluzivní pracovní prostředí.

Teleflex dále investuje do svým zaměstnanců a firemní kultury prostřednictvím zaměstnaneckých skupin Employee Resource Groups (ERG). Skupiny ERG jsou aktivní po celém světě a vytvářejí komunitu pro zaměstnance, kde můžou sdílet společné zájmy, vzájemně se podporovat a navyšovat povědomí o společnosti.

 

facebook logo   LinkedIn logo   twitter logo

Rovné příležitosti

Společnost Teleflex Incorporated se zavazuje dodržovat princip rovných příležitostí v zaměstnání bez ohledu na rasu, barvu pleti, náboženství, národnostní původ, pohlaví, těhotenství, věk, postižení, status veterána, emoční nebo sexuální orientaci, genderovou identitu nebo vyjádření nebo jakýkoli jiný důvod zakázaný federálními, státními nebo místními právními předpisy. Zavazujeme se poskytovat pracovní prostředí bez diskriminace a obtěžování, ve kterém se se zaměstnanci jedná s respektem a úctou.

V Teleflexu dodržujeme jednotný náborový postup, který zahrnuje osobní pohovor v prostorách společnosti. Neposkytujeme nevyžádané pracovní nabídky. Nežádáme o peníze ani nepožadujeme nákup vybavení předem.