Definice našeho poslání

Pomáhat lidem ke zdravějšímu a spokojenějšímu životu.

 

Realizace naší vize

Být nejspolehlivějším partnerem ve světě zdravotní péče.

 

Život v souladu s hodnotami

Naše klíčové hodnoty ve společnosti Teleflex definují naši společnost, formují firemní kulturu, usměrňují naše obchodní praktiky a řídí způsob, jakým komunikujeme s našimi zájmovými skupinami. Tyto klíčové hodnoty se točí výhradně kolem lidí – našich pacientů, zdravotníků, zaměstnanců, zájmových skupin, dodavatelů, distributorů a bezpočet osob, které tvoří komunity, jimž po celém světě sloužíme.

 

Naše klíčové hodnoty