X

Vyberte kritéria vyhledávání: 

Vítejte v Teleflex

Teleflex je globální poskytovatel zdravotnických prostředků používaných v intenzivní péči, urologii a chirurgii. Nabízíme poskytovatelům zdravotní péče speciální zařízení pro cévní přístup, obecnou a regionální anestézii, urologii, respirační péči, kardiologii a chirurgii.

 

Teleflex přináší výsledky Studie efektivity technologie ARROWg+ard® v prevenci infekce a nákladů spojených s léčbou infekce v místě zavedení CVC.
ARROW® CVC s technologií ARROWg+ard® vykazovaly vůči nechráněnému CVC lepší výsledky jak v prevenci infekcí, tak v celkových nákladech na pacienta. V rámci studie vykázal chráněný katétr nulový výskyt infekce na 1000 katétrodnů.
Viz tiskové prohlášení: »

Arrowgard Spotlight
 

Společnost Vidacare je nyní součástí společnosti Teleflex
vidacare logo image
Společnost Vidacare stojí za vývojem unikátní technologie, která vymezuje oblast současné intraoseální medicíny. Současné aplikace zahrnují zajištění cévního vstupu, použití v urgentní medicíně a v medicíně katastrof, dále v onkologii a ve spinální chirurgii.
Systém zajištění intraoseálního cévního vstupu Arrow® EZ-IO® zajišťuje okamžitý cévní vstup pro aplikaci léků a tekutin, a doplňuje tak nynější portfolio centrálních venózních katetrů (CVC) a periferně zavedených centrálních katetrů (PICC) ARROW®. Společnost Teleflex dnes nabízí ucelenou produktovou řadu pro zajištění cévního přístupu v různých oblastech péče.
Systém Arrow® OnControl® pro zajištění vstupu do kosti představuje první významný pokrok pro výkony v oblasti kostní dřeně za několik uplynulých dekád. Systém pro vstup do kosti OnControl® zajišťuje rychlý a bezpečný vstup do obratlů při vertebroplastice.

Podrobnější informace získáte na adrese
www.arrowez-io.com / www.arrowoncontrol.com

ez-10 image

RÜSCH EZ-BLOCKER™
Lepší péče pro pacienty během selektivní ventilace Více »

EZ-Blocker

BALONKOVÝ DILATAČNÍ KATÉTR ARROW GPS CATH™
Vytvoření referenčního standardu v angioplastice Více »

EZ-Blocker

WECK VISTA™
Jistota. Jasnost. Kontrola. Více »

EZ-Blocker

WECK EFX™ – SYSTÉM PRO ENDOFASCIÁLNÍ SUTURY
Jistota. Jasnost. Kontrola. Více »

EZ-Blocker

Teleflex, Arrow, EZ-IO, OnControl a Vidacare jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Teleflex Incorporated nebo jejích přidružených společností.