O výrobcích pro kardiologii Teleflex

Naše výrobky a technologie pro kardiologickou péči jsou již téměř 50 let spolehlivým partnerem kardiochirurgů a intervenčních kardiologů. Naše široké portfolio, včetně jedinečných výrobků značky Arrow, zahrnuje jak technologicky nejvyspělejší intraaortální balonkovou pumpu a katétry pro kriticky nemocné kardiologické pacienty, tak kompletní sortiment diagnostických kardiologických katétrů používaných při monitorování a léčbě všech kardiologických pacientů.

Dění

Žádné události nejsou v současné době plánovány

Zákaznické centrum

Teleflex Medical s.r.o.

Pražská třída 209/182 500 04 Hradec Králové Česká republika

Phone:     +420 495 759 118     +420 495 759 117     +420 495 759 122     +420 495 759 123 Fax: +420 495 759 222