Steenvangers

Steenvangers

Teleflex biedt diverse producten voor de behandeling van urineleider- en nierstenen zoals steen extractoren en occlusie katheters. Dankzij de precisie fabricagetechniek van deze middelen kunnen zelfs gecompliceerde procedures veilig worden verricht met minimaal behandelingsrisico waardoor de toepassing ervan patiëntvriendelijker wordt. 

Meer informatie: Documentenbibliotheek