Teleflex Incorporated Internet Privacybeleid

Teleflex Incorporated en zijn bedrijvengroep (hierin genoemd als “Teleflex”, “wij”, “ons” of “onze”) respecteert de privacy van de bezoekers aan onze website en erkent de noodzaak van de gepaste bescherming en beheer van persoonlijke informatie. Persoonlijke informatie is informatie die individuele personen identificeert of die door Teleflex gebruikt kan worden om personen te identificeren. Dit beleid (“Beleid” of “Privacybeleid”) werd speciaal ontwikkeld om u van informatie te voorzien in verband met de privacypraktijken van onze website.


Over ons privacybeleid

Dit beleid heeft als doel uit te leggen hoe Teleflex persoonlijk identificeerbare en niet-persoonlijk identificeerbare informatie behandelt die we via onze hoofdwebsite, en via elke andere Teleflex website waar dit Beleid wordt gepubliceerd (gezamenlijk de “sites” en elk op zich een “site” genoemd) verzamelen.

Merk op dat dit Beleid uitsluitend geldt voor persoonlijk identificeerbare en niet-persoonlijk identificeerbare informatie die wordt verzameld via de Sites, en dit beleid geldt niet voor enige andere informatie die Teleflex verzamelt via andere middelen. In het geval dat dit Beleid de term “persoonlijk identificeerbare informatie” of “persoonlijke informatie” gebruikt, verstaan we hieronder informatie die een specifieke persoon identificeert, zoals de naam van de persoon, postadres, e-mailadres of telefoonnummer. Wanneer overige informatie rechtstreeks gelinkt is aan persoonlijk identificeerbare informatie, wordt deze overige informatie ook persoonlijk identificeerbare informatie voor het doel van dit Beleid.

Persoonlijke informatie overbrengen naar het buitenland

Gezien het feit dat we een internationale onderneming zijn, kunnen we mogelijk uw persoonlijke informatie overbrengen naar het buitenland. Indien u zich in de Europese Unie bevindt, dient u op te merken dat uw persoonlijke informatie mogelijk wordt overgebracht naar ontvangers in landen of territoria buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”), inclusief in de Verenigde Staten, die mogelijk niet over gepaste gegevensbeschermingswetten beschikken equivalent aan die in uw jurisdictie. In dergelijke gevallen proberen we stappen te ondernemen om uw persoonlijke informatie te beschermen (zoals vereist door de toepasselijke wetgeving).

Indien u de Sites gebruikt of opent van buiten de Europese Unie, geldt mogelijk de plaatselijke wetgeving voor de jurisdictie waar uw persoonlijke informatie wordt bewaard, gebruikt of verwerkt."

Online informatie

Niet-persoonlijke informatie en cookies:

Tijdens het surfen op Teleflex websites, verzamelen onze servers automatisch bepaalde niet-persoonlijk identificeerbare informatie, zoals het IP-adres van uw computer, domeinnaam, browsertype, bekeken pagina's en het tijdstip waarop u onze Sites hebt bezocht, het aantal keer dat u bent teruggekeerd naar onze Sites en andere klikstroomgegevens. De niet-persoonlijke informatie die we mogelijk over u verzamelen via onze Sites gebruiken we niet om u persoonlijk te identificeren. Deze informatie wordt daarentegen mogelijk als geheel samengevoegd en/of geanalyseerd door ons om de gewoonten van onze gebruikers te meten. Dit helpt ons om het gebruik van onze Sites te meten, de inhoud, functionaliteit en werking van onze Sites te verbeteren en een beter begrip te krijgen van onze gebruikers. Teleflex zal deze informatie niet verkopen, uitwisselen of publiceren, maar deze informatie kan wel gedeeld worden met werknemers en leveranciers die helpen bij de implementatie en het onderhoud van onze Sites.

Cookies zijn kleine gegevensbestanden die de browser van uw computer creëert en opslaat op de vaste schijf van uw computer wanneer u een bepaalde website bezoekt. We kunnen gebruik maken van cookies om inhoud te leveren die specifiek bij uw interesses aansluit of om op enige andere manier uw ervaring specifiek aan te passen aan onze Sites. Cookies op zich identificeren de gebruiker niet persoonlijk. U kunt uw browser zodanig instellen dat u een melding krijgt wanneer u een cookie ontvangt en u kunt beslissen of u deze aanvaardt of niet. Wanneer cookies geblokkeerd worden, zijn bepaalde taken of functies van onze Sites mogelijk niet functioneel. Sessiecookies worden gebruikt om tijdelijk data op te slaan in het geheugen, dat alleen bestaat gedurende de sessie van de gebruiker. Alle informatie ervan wordt volledig verwijderd telkens wanneer de sessie is voltooid. Ze worden doorgaans gebruikt om informatie door te geven van de ene Site naar een andere. Teleflex maakt gebruik van sessiecookies om een interne sessie-identificatiecode te handhaven, zoals vereist door de onderliggende webtechnologie, en om statistieken over het Sitegebruik op te leveren. Deze cookies kunnen niet gebruikt worden om deze data aan een persoon te koppelen.

U kunt naar wens cookies instellen en/of verwijderen - voor meer informatie gaat u naar AllAboutCookies.org. U kunt alle cookies verwijderen die zich al op uw computer bevinden en u kunt de meeste browsers instellen om te voorkomen dat cookies geplaatst worden. Wanneer u dit doet, moet u mogelijk enkele voorkeuren handmatig aanpassen telkens wanneer u een site bezoekt, en sommige services en functies werken mogelijk niet.

Persoonlijke informatie:

In sommige delen van de Sites bieden we bezoekers uiteenlopende mogelijkheden om te communiceren en op enige andere manier rechtstreekse interactie met onze bedrijven via de Sites mogelijk te maken. Indien u ervoor kiest om voordeel te halen uit deze mogelijkheden, vragen we dat u vrijwillig persoonlijke informatie over uzelf zou verschaffen, zoals uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en andere informatie.

We verzamelen uw persoonlijke informatie alleen in de mate waarin dit noodzakelijk is voor het doel waarvoor de informatie werd verstrekt. Door deze informatie in te dienen, stemt u ermee in dat we een register bijhouden van de informatie om op verzoeken te kunnen reageren; u informatie te sturen over onze meest recente producten, promoties en evenementen; of vereisten na te leven van onze regelgevende instanties, zoals de FDA of FAA, indien noodzakelijk.

Bekendmaking van informatie

Teleflex kan de persoonlijke informatie die u meedeelt bekend maken aan zijn werknemers, consultants, regelgevende instanties en elke andere derde partij om gepast te kunnen reageren op uw verzoek of de regelgevingen en/of vereisten te kunnen naleven.

Daarnaast kunnen we de persoonlijke informatie die u meedeelt delen met andere bedrijven die we in dienst hebben genomen om diensten te leveren aan ons. Deze bedrijven (onze agenten/leveranciers) zijn contractueel verplicht om persoonlijke informatie die we met hen delen uitsluitend te gebruiken voor de diensten waarvoor we hen in dienst genomen hebben.

We delen, verkopen of leasen geen persoonlijke informatie over u aan een derde partij voor hun marketingdoeleinden. We zullen informatie over u vrijgeven indien u ons opdraagt om dit te doen of wanneer de wet ons verplicht om dit te doen.

Indien u een dealer bent en inschrijft via onze Sites om onderdeel uit te maken van een of meer van onze dealernetwerken, wordt uw contactinformatie mogelijk gepubliceerd op onze Sites voor consumentenverwijzingen in verband met Teleflex producten en/of reparatiediensten.

Toegang tot verzamelde informatie

U kunt de informatie die u ons meedeelt via deze Site evalueren en updaten door gebruik te maken van de optie “Contact” op deze Site.

Kinderen jonger dan 13 jaar

Teleflex heeft niet de intentie persoonlijke informatie te verzamelen over kinderen jonger dan 13 jaar, zonder de toestemming van de ouder of voogd van het kind. We verstrekken ook geen persoonlijke informatie aan derde partijen (behalve dan Teleflex-agenten) over onze online bezoekers die aangeven dat ze jonger dan 13 jaar zijn.

Online bezoekers jonger dan 13 jaar mogen geen persoonlijke informatie indienen bij ons zonder de uitdrukkelijke toestemming van hun ouder of wettelijke voogd. Indien uw kind persoonlijke informatie heeft ingediend, en u dergelijke informatie wilt verwijderen van ons systeem, dient u de optie “Contact” op deze Site te gebruiken om een dergelijk verzoek in te dienen. We zullen dan redelijke inspanningen leveren om uw verzoek na te komen.

Beveiliging

We maken gebruik van redelijke beveiligingsmaatregelen zoals codering en firewalls als waarborg tegen het verlies, verkeerd gebruik of wijziging van de informatie die we in beheer hebben.

Helaas is geen enkele elektronische communicatie via het internet 100% veilig. HOEWEL WE ONS UITERSTE BEST DOEN OM UW PERSOONLIJKE INFORMATIE TE BESCHERMEN, KUNNEN WE DE VEILIGHEID VAN DE INFORMATIE DIE U BIJ ONS INDIENT NIET GARANDEREN, EN U DOET DIT OP EIGEN RISICO. We vragen u om elke voorzorgsmaatregel te nemen om uw persoonlijke gegevens te beschermen wanneer u op het internet bent. Wijzig regelmatig uw wachtwoorden, gebruik een combinatie van letters en cijfers, en zorg dat u een veilige browser gebruikt.

Links naar andere sites

Dit Privacybeleid is enkel van toepassing op onze Sites en niet op websites van andere bedrijven of organisaties. Onze Sites bevatten links naar andere sites op het internet. Teleflex beheert of ondersteunt de inhoud van websites van derden niet en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud of het privacybeleid van die sites. WIJ ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK VOOR DE INHOUD, BEVEILIGING OF PRIVACYPRAKTIJKEN VAN WEBSITES VAN DERDEN.

Disclaimer

Niets op deze Site of op sociale mediasites beheerd door Teleflex kan geïnterpreteerd worden als medisch advies. De informatie die wordt verstrekt via de Site of sociale mediasites heeft niet de bedoeling de consultatie met een gekwalificeerde medische professional te vervangen. Teleflex kan geen specifieke medische vragen beantwoorden in uw e-mailverzoeken of publicaties op sociale media. U moet een medisch professional raadplegen voor diagnose en behandeling.

Teleflex beoefent geen geneeskunde en verleent geen medische diensten of advies; de informatie op deze Site en sociale mediasites beheerd door Teleflex mag niet als medisch advies beschouwd worden. Raadpleeg deze Site niet in een medisch noodgeval.

Beleidverandering

Af en toe voert Teleflex wijzigingen door in dit privacybeleid. Dit zijn weerspiegelingen van wijzigingen in de onderneming of om u beter van dienst te kunnen zijn. We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken te allen tijde dergelijke wijzigingen door te voeren zonder voorafgaande kennisgeving aan u. Teleflex zal redelijke inspanningen leveren om dergelijke wijzigingen te publiceren in het privacybeleid, zoals het posten op deze Site.

Contactinformatie

Indien u vragen heeft over dit privacybeleid, dient u de optie “Contact” op deze Site te gebruiken. We heten uw vragen en suggesties in verband met het privacybeleid van harte welkom.