Doplňující informace

Sběrné systémy moči

Sběrné systémy moči

Asi 90 % nozokomiálních infekcí močových cest je způsobeno drenáží moči. Uzavřené systémy pro drenáž moči představují jeden z nejdůležitějších prvků profylaxe infekcí. Močové drenážní systémy Rüsch splňují všechny hygienické požadavky kladené na vysoce kvalitní uzavřené systémy pro dlouhodobou zdravotnickou péči. 

Další informace: Knihovna dokumentů