Doplňující informace

Předpřipojené uzavřené systémy

Předpřipojené uzavřené systémy

Uzavřený systém společnosti Teleflex je systém pro drenáž moči s předem připojeným silikonovým balónkovým katétrem a stříkačkou předplněnou sterilním glycerinovým roztokem, který slouží k naplnění balónku. Systém je určen k provádění standardní dlouhodobé katetrizace. Je pro něj charakteristické snadné použití a zajišťuje maximální ochranu před infekcí během standardní lékařské péče. 

Další informace: Knihovna dokumentů