Doplňující informace

Katetrizační soupravy

Katetrizační soupravy

Optimální ochrana pacienta:

Každá transuretrální aplikace může vést k mikrobiální kontaminaci. Proto je důležité, aby byla katetrizace provedena za aseptických podmínek. Katetrizační soupravy zjednodušují přípravu a aplikaci transuretrálního katétru a minimalizují riziko infekce. 

Další informace: Knihovna dokumentů