Doplňující informace

Ureterální stenty

Ureterální stenty

Díky mimořádně široké řadě špičkových ureterálních stentů pro standardní a speciální použití u pediatrických i dospělých pacientů může společnost Teleflex nabídnout optimální ureterální stent pro každou aplikaci. Jako příklad lze uvést naše vynikající ureterální stenty Superglide Antireflux Valve DD, které zabraňují vezikorenálnímu refluxu a díky své hydrofilní povrchové vrstvě velmi usnadňují zavedení. 

Další informace: Knihovna dokumentů