Doplňující informace

Nefrostomie

Nefrostomie

Teleflex činí nefrostomii pro lékaře i pacienty bezpečnou, snadnou a komfortní díky vynikajícím nástrojům, které jsou promyšlené do nejmenšího detailu. Naše výrobky pro nefrostomii se dodávají v sadách, jež jsou dokonale uzpůsobeny pro dvoukrokovou nebo tříkrokovou techniku. Jedná se například o výměnné sady nebo jednotlivě balené komponenty, jako jsou punkční kanyly, vodiče, dilatátory, trubice Renax a katétry. 

Další informace: Knihovna dokumentů