Doplňující informace

Access Ports/Trocars

access-ports-trocars

Zdravotnické prostředky Weck Vista Access jsou určeny pro chirurgy využívající laparoskopickou techniku, kteří chtějí řešení ve formě bezčepelového portu pro zajištění laparoskopického přístupu, jenž umožní práci s důvěrou a pod kontrolou. Portfolio prostředků Weck Vista Access může naplňovat všechny požadavky na zajištění přístupu díky tomu, že poskytuje nejširší nabídku portů pro zajištění primárního přístupu: vysoká ostrost u optických portů s jedinečně konstruovanými rýhovanými kanylami, široký sortiment balonkových a kuželových portů pro zajištění otevřeného přístupu, standardní rýhované a hladké kanyly přístupových portů.

Dále nabízíme obturátory pro opakované použití, které jsou kompatibilní se samostatně dodávanými kanylami a zajišťují ekonomický a ekologický přínos.

Další informace: Knihovna dokumentů