Doplňující informace

Externí katétry

Externí katétry

Posláním společnosti Teleflex je usnadňovat život inkontinentních pacientů s inkontinencí a učinit jej snadněji zvladatelným. Naše řada externích katétrů je vyrobena z materiálů, které minimalizují riziko alergické reakce. Denní použití je maximálně bezpečné. Tyto katétry jsou dokonale přizpůsobeny naší široké řadě sběrných systémů moči pro pacienty v ambulantní péči. 

Další informace: Knihovna dokumentů