Doplňující informace

Orofaryngeální a nasofaryngeální vzduchovody

Orofaryngeální a nasofaryngeální vzduchovody

Pro rychlé a bezpečné zprůchodnění dýchacích cest bez intubace.

Široká řada orofaryngeálních a nasofaryngeálních vzduchovodů společnosti Teleflex poskytuje lékařům široké spektrum možností zajišťujících bezpečné a adekvátní řešení u většiny indikací. Standardní verze vyrobené z různých materiálů splňují individuální požadavky zákazníka. 

Další informace: Knihovna dokumentů