Teleflex COVID‑19 Reakce

Poslání společnosti Teleflex přispívat ke zlepšení zdraví a kvality života lidí získalo během pandemie COVID‑19 nový význam. Při neustále se vyvíjející situaci se společnost Teleflex zavázala zajišťovat efektivitu svých globálních operací při zachování dodávek našich zdravotnických prostředků a i při zavádění pokynů pro osvědčené postupy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví za účelem ochrany zdraví a pohody našich zaměstnanců.

Uvědomujeme si, že produkty Teleflex jsou rozhodující součástí při poskytování zdravotní péče a máme specializovanou globální pracovní skupinu COVID‑19 se zástupci kritických obchodních funkcí, aby pohotově řídila naši organizaci v reakci na tuto situaci.

Společnost Teleflex využívá robustní plány pro zajištění nepřetržitosti podnikání, které máme pro zvládnutí pandemie COVID‑19. Jsme dobře připraveni na zachování obchodních operací a poskytování nepřetržité podpory těm, kdo stojí v předních liniích a starají se o lidi zasažené touto šířící se nákazou.

Obchodní operace

Společnost Teleflex nadále podniká kroky ke snížení potenciálních rizik pro dodávky produktů, abychom mohli i nadále uspokojovat potřeby zákazníků, zdravotnických pracovníků a pacientů.

Zavedli jsme smluvní ujednání na vzdálenou a flexibilní práci, včetně našich operačních center zákaznických služeb v Severní Americe a Evropě, a využíváme našich schopností telekonferencí, digitálního setkávání a prostředí digitálního studia (k dispozici je na teleflex-academy.com a urolift.skilljar.com), abychom i nadále podporovali naše zákazníky a zdravotnické odborníky.

Ve všech našich kancelářích, distribučních centrech a výrobních závodech jsme zavedli osvědčené postupy v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti v souladu s pokyny Světové zdravotnické organizace (WHO), Centra pro prevenci a kontrolu nemocí (CDC) a místních zdravotnických úřadů.

V této bezprecedentní době jsme zahájili také řadu iniciativ pro naše zaměstnance na podporu naší globální pracovní síly. Podporujeme také našeho zdravotnické odborníky, kteří jako dobrovolníci pomáhají v boji proti pandemii.

Pomáháme našim komunitám

Abychom uspokojili naléhavé potřeby, darujeme zdravotnickým pracovníkům prostřednictvím našeho Humanitárního dárcovského programu zdravotnický materiál, jako jsou osobní ochranné prostředky, včetně obličejových masek se štíty, obleků a masek a produktů napříč respirační, cévní medicínou, anesteziologií a urgentní medicínou. Více informací o našem Humanitárním dárcovském programu najdete zde.

Jako partner pro nouzovou reakci Americares jsme během tohoto důležitého období navýšili náš každoroční dar organizaci Americares, abychom pomohli její globální iniciativě podporující zdravotní pracovníky v přední linii.